I Mörka Gränder: en översikt

Stil- Spelet handlar om kättiska filosofier som har ogillats, förlöjligats och tryckts ner bara för de inte har ett "lyckligt slut".

Det är ett spel om drivna människor som söker sanningen trots farorna. Det handlar om dubbellivet dessa människor måste leva, och den adrenalinkick och kraft som följer deras sökande av de mörka sanningarna i denna värld.

Detta är ett skräckspel, ändock ges inte spelarna den komfort av monster från legender de redan känner till: det finns inga spöken, vampyrer eller demoner. "Monstren" är det folk, de platser och de ting som vi tror och beror på, som plötsligt ter sig illvilliga när deras sanna natur bevittnas.

'I mörka gränder' hämtar inspiration från följande tre källor:

 • Filmer från den japanska "skräckrevolutionen" (och deras amerikanska nyinspelningar)
 • Ett antal amerikanska indie-serier, vars skapare har funnit innovativa vägar att visa läsarna protagonistens skadade psyke.
 • En viss science fiction-triologi som ställer frågor om verklighetens natur, och som används som grund för våldsam action.

  Bakgrund- Spelet utspelar sig i vad som på ytan verkar som den moderna världen, men gömt strax under utan finns en värld av konspirationer, kätteri, ockulta krafter och övernaturliga faror. Universums sanna natur avslöjas inte direkt för spelarna, men de vet ändock följande; det de flesta tror om universum är inte bara fundamentalt fel, det är överlagt bedrägeri. Los Angeles erbjuds som en standardbakgrund, men 'I mörka gränder' kan utspelas var som helst i den moderna världen.

  Rollpersonerna- De är alla "berörda", människor som har sett bakom verklighetens slöja och har oåterkalleligen förändrats av världsfrämmande makter. Dessa möten är ofta mot den berördes vilja. Den exakta naturen av själva mötet är dock bortom karaktärens förståelse, och har lämnat dem förändrade på två sätt. För det första besitter de ovanliga egenskaper. För det andra vet de att den verklighet de flesta tror på är falsk. De berörda drivs av rädsla, av nyfikenhet eller makthunger för att upptäcka fler av universums mörka hemligheter, även om det innebär att möta ogreppbara faror som de kanske inte överlever.

  Karaktärsskapande- Karaktären har en summa poäng att köpa attribut för, och en annan enskild summa att köpa färdigheter för. Karaktären måste välja en sysselsättning (rollpersonens plats och sysselsättning i det mundana samhället) och ett 'hemligt liv' (källan till karaktärens övernaturliga krafter och kunskap). Sysselsättningen avgör poängkostnaden för mundana färdigheter, medan ditt hemliga liv avgör kostnaden för övernaturliga färdigheter. Fördelar och nackdelar används för att ge karaktären extra djup. Alla skapandepoäng (färdighetspoäng, attributspoäng, pengar, poäng från fördelar och nackdelar) kan bytas ut mot varande via ett simpelt system för maximal frihet i karaktärsskapandet.

  Rollpersoner erhåller XP (erfarenhetspoäng) genom att överleva faror, hjälpa folk, upptäcka universums hemligheter, men även genom att skrämma de övriga rollpersonerna. XP kan användas för att förbättra karaktärens färdigheter och egenskaper. För att erhålla övernaturliga förmågor måste rollpersonen, utöver att spendera XP, genomgå farliga experiment med deras egna förmågor.

  Spelmekanik- I princip alla tärningsslag baseras på ett enkelt system: Attributvärde + färdighetsvärde och/eller annan faktor + 1T20. Resultatet måste bli lika med eller högre en viss svårighetsgrad som bestäms av spelledaren. Motståndsslag används när två handlingar är i konflikt med varandra: varje deltagare försöker få en högre differens än sin motståndare. Stridsystemet använder sig av motståndsslag med olika svårigheter och effekter. I striden ges varje karaktär en attackhandling och en försvarshandling per runda. Försvarshandlingar används för att reagera mot en fiendes attack. Även övernaturliga krafter använder detta system.

  Translation thanks to Kullander

  In Dark Alleys